CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY

  •  7 ngày hoặc hơn : Miễn phí hủy phòng cho các đặt chỗ hủy trước 7 ngày
  •  3 – 6 ngày : Các đặt chỗ hủy từ 3 đến 6 ngày trước ngày đến sẽ bị mất phí phòng một đêm
  •  Ít hơn 2 ngày : Các đặt chỗ hủy trong thời gian ít hơn 2 ngày trước ngày đến sẽ bị mất 100% phí thuê phòng cho toàn bộ thời gian mà khách đã đăng kí trước
  • Trường hợp “Khách Không Đến”: Nếu quý khách không hủy đặt phòng nhưng không đến, quý khách sẽ phải chịu toàn bộ phí đặt phòng và thuế cho toàn bộ thời gian mà khách đã đăng kí trước, chi phí sẽ được trừ vào thẻ tín dụng được đăng kí khi đặt phòng

CÁC CHÍNH SÁCH HOÀN/HỦY KHÁC VỚI THẺ TÍN DỤNG:

Khách sạn có quyền được ủy quyền trước (72 giờ trước giờ đến) toàn bộ số tiền đặt phòng với thẻ tín dụng được đăng ký đặt phòng. Đây chỉ là giao dịch ủy quyền trước và chưa trừ tiền trong tài khoản của quý khách. 

Khách sạn sẽ tính chi phí từ thẻ tín dụng của quý khách với các lí do sau:
• Các tổn hại cho phòng khách sạn trong thời gian khách nghỉ được phát hiện sau khi đã trả phòng
• Toàn bộ giá phòng trong trường hợp hủy đặt phòng muộn hoặc khách không đến (xem ở trên)
• Toàn bộ chi phí làm sạch phòng trong trường hợp khách hút thuốc trong phòng hoặc nhà tắm. Tất cả các phòng đều được thiết kế Không Hút Thuốc. 
• Trường hợp khách rời đi không trả phòng hoặc các hóa đơn thanh toán sử dụng khi nghỉ lại khách sạn.