• Phòng Cottage Double
  29m2 • 4 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Queen • Bàn làm việc

  VND 2,400,000/đêm

  VND 1,040,000 per night
 • Phòng Cottage Twin
  29m2 • 2 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Twin • Bàn làm việc

  VND 2,400,000/đêm

  VND 1,040,000 per night
 • Phòng Garden Twin
  29m2 • 12 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Twin • Bàn làm việc

  VND 2,400,000/đêm

  VND 1,120,000 per night
 • Phòng Garden Double
  24m2 • 4 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Queen • Bàn làm việc

  VND 2,400,000/đêm

  VND 1,120,000 per night
 • Nhà Cottage
  34m2 • 2 căn • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Queen • Bàn làm việc

  VND 2,600,000/đêm

  VND 1,200,000 per night
 • Phòng Farm
  30m2 • 14 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Queen & Twin • Bàn làm việc

  VND 2,600,000/đêm

  VND 1,200,000 per night