Vị trí: 1 x Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Mô tả công việc:

 • Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự và tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên
 • Tham mưu Giám đốc bộ phận thực hiện các chính sách
 • Xây dựng chính sách phát triển nhân lực, chính sách đãi ngộ về lương, thưởng, quy chế quản lý,..
 • Xây dựng các chính sách, quy định quy chế liên quan đến công tác quản trị hành chính và nhân sự
 • Tham mưu GĐ bộ phận xây dựng các quy định về chức năng nhiệm vụ các phòng ban
 • Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát việc chấm công, tính lương, khai báo BHXH cho NLĐ
 • Hỗ trợ bộ phận dự án trong việc triển khai các hạng mục đầu tư và thủ tục hồ sơ pháp lý
 • Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận và Ban giám đốc Công ty.

Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2022

Vị trí: 1 x Trưởng phòng Kinh doanh Oxalis Holiday

Mô tả công việc:

 • Lập và triển khai các kế hoạch bán hàng cho Oxalis Holiday
 • Quản lý trực tiếp đội ngũ Nhân viên kinh doanh, triển khai nhân viên bán hàng đạt doanh số
 • Phát triển các nguồn khách hàng, kênh bán hàng
 • Phối hợp Marketing triển khai quảng bá sản phẩm
 • Phối hợp phòng ban triển khai dịch vụ và chăm sóc khách hàng
 • Báo cáo tiến độ bán hàng theo tuần, tháng, năm
 • Tham gia tuyển dụng và đào tạo Nhân viên
 • Đề xuất ý kiến để phát triển doanh số, đội ngũ bán hàng cho công ty

Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2022

Vị trí: 2 x Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

 • Triển khai bán hàng theo chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
 • Tiếp cận và phát triển nguồn khách hàng, kênh bán hàng.
 • Tham gia hoạt động Marketing quảng bá dịch vụ.
 • Phối hợp chăm sóc khách hàng, xử lý vấn đề cho khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Tham gia khảo sát, xây dựng sản phẩm mới cùng các dự án mới của công ty.

Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2022