Vị trí: 1 x Trưởng phòng Vận hành Chày Lập Farmstay

Mô tả công việc:

 • Quản lý trực tiếp và điều phối làm việc các bộ phận FB, FO, HSK, SPA, Garden.
 • Quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ tại Chày Lập Farmstay
 • Kiểm soát tốt các chi phí của các bộ phận được giao
 • Cải tiến, thay đổi, nâng cao chất lượng trong hoạt động 
 • Giám sát và đôn đốc hoạt động của các bộ phận
 • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động bộ phận được giao
 • Tham gia tuyển dụng và đào tạo Nhân viên

Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2022

Vị trí: 1 x Trưởng phòng Kinh doanh Oxalis Holiday

Mô tả công việc:

 • Lập và triển khai các kế hoạch bán hàng cho Oxalis Holiday
 • Quản lý trực tiếp đội ngũ Nhân viên kinh doanh, triển khai nhân viên bán hàng đạt doanh số
 • Phát triển các nguồn khách hàng, kênh bán hàng
 • Phối hợp Marketing triển khai quảng bá sản phẩm
 • Phối hợp phòng ban triển khai dịch vụ và chăm sóc khách hàng
 • Báo cáo tiến độ bán hàng theo tuần, tháng, năm
 • Tham gia tuyển dụng và đào tạo Nhân viên
 • Đề xuất ý kiến để phát triển doanh số, đội ngũ bán hàng cho công ty

Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2022

Vị trí: 2 x Nhân viên kinh doanh

Mô tả công việc:

 • Triển khai bán hàng theo chỉ tiêu kinh doanh đề ra.
 • Tiếp cận và phát triển nguồn khách hàng, kênh bán hàng.
 • Tham gia hoạt động Marketing quảng bá dịch vụ.
 • Phối hợp chăm sóc khách hàng, xử lý vấn đề cho khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Tham gia khảo sát, xây dựng sản phẩm mới cùng các dự án mới của công ty.

Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2022