Lịch phòng trống

 
Available
 
Not Available

Nhà Cottage

34m2 • 2 căn • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Queen • Bàn làm việc

VND 2,600,000/đêm

Ngày nhận phòng
August 2020 1 Sat 2 Sun 3 Mon 4 Tue 5 Wed 6 Thu 7 Fri 8 Sat 9 Sun 10 Mon 11 Tue 12 Wed 13 Thu 14 Fri 15 Sat 16 Sun 17 Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 Fri 22 Sat 23 Sun 24 Mon 25 Tue 26 Wed 27 Thu 28 Fri 29 Sat 30 Sun 31 Mon
0 0 0 0

Phòng Cottage Double

29m2 • 4 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Queen • Bàn làm việc

VND 2,400,000/đêm

Ngày nhận phòng
August 2020 1 Sat 2 Sun 3 Mon 4 Tue 5 Wed 6 Thu 7 Fri 8 Sat 9 Sun 10 Mon 11 Tue 12 Wed 13 Thu 14 Fri 15 Sat 16 Sun 17 Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 Fri 22 Sat 23 Sun 24 Mon 25 Tue 26 Wed 27 Thu 28 Fri 29 Sat 30 Sun 31 Mon
0 0 0 0

Phòng Cottage Twin

29m2 • 2 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Twin • Bàn làm việc

VND 2,400,000/đêm

Ngày nhận phòng
August 2020 1 Sat 2 Sun 3 Mon 4 Tue 5 Wed 6 Thu 7 Fri 8 Sat 9 Sun 10 Mon 11 Tue 12 Wed 13 Thu 14 Fri 15 Sat 16 Sun 17 Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 Fri 22 Sat 23 Sun 24 Mon 25 Tue 26 Wed 27 Thu 28 Fri 29 Sat 30 Sun 31 Mon
0 0 0 0

Phòng Farm

30m2 • 14 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Queen & Twin • Bàn làm việc

VND 2,600,000/đêm

Ngày nhận phòng
August 2020 1 Sat 2 Sun 3 Mon 4 Tue 5 Wed 6 Thu 7 Fri 8 Sat 9 Sun 10 Mon 11 Tue 12 Wed 13 Thu 14 Fri 15 Sat 16 Sun 17 Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 Fri 22 Sat 23 Sun 24 Mon 25 Tue 26 Wed 27 Thu 28 Fri 29 Sat 30 Sun 31 Mon
0 0 0 0

Phòng Garden Double

24m2 • 4 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Queen • Bàn làm việc

VND 2,400,000/đêm

Ngày nhận phòng
August 2020 1 Sat 2 Sun 3 Mon 4 Tue 5 Wed 6 Thu 7 Fri 8 Sat 9 Sun 10 Mon 11 Tue 12 Wed 13 Thu 14 Fri 15 Sat 16 Sun 17 Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 Fri 22 Sat 23 Sun 24 Mon 25 Tue 26 Wed 27 Thu 28 Fri 29 Sat 30 Sun 31 Mon
0 0 0 0

Phòng Garden Twin

29m2 • 12 phòng • Nhìn ra sân vườn • Wifi • TV • Giường Twin • Bàn làm việc

VND 2,400,000/đêm

Ngày nhận phòng
August 2020 1 Sat 2 Sun 3 Mon 4 Tue 5 Wed 6 Thu 7 Fri 8 Sat 9 Sun 10 Mon 11 Tue 12 Wed 13 Thu 14 Fri 15 Sat 16 Sun 17 Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 Fri 22 Sat 23 Sun 24 Mon 25 Tue 26 Wed 27 Thu 28 Fri 29 Sat 30 Sun 31 Mon
0 0 0 0